دریافت کد حدیث تصادفی

حکایت دنیا و تنور نانوایی

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن میکند و در تنور میگذارد؟
چه اتفاقی می افتد؟ خمیر به سنگها میچسبد!
اما نان که پخته میشود از سنگها جدا میشود
حکایت آدمها همین است
سختی های این دنیا حرارت تنور است
و این سختی هاست که انسان را پخته تر میکند
هرچه انسان پخته تر شود سنگ کمتری به خود میگیرد
سنگها تعلقات دنیایی هستند
ماشین من ،خانه من،فرزند من ،همسر من…
آنوقت که قرار است نان را از تنور بگیرند سنگها را از آن میگیرند
خوشا بحال آنان که در تنور دنیا آنقدر پخته میشوند که هیچ سنگی بخود نمیگیرند!

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.