دریافت کد حدیث تصادفی

سؤالات حضرت عیسی علیه‌السلام و جواب‌های شیطان در مورد مال‌التجاره اش

سؤالات حضرت عیسی علیه‌السلام و جواب‌های شیطان در مورد مال‌التجاره اش
روزی حضرت عیسی علیه‌السلام، شیطان را دید که پنج الاغ سیاه در پیش دارد و بارهایی را بر

آنها گذاشته از جایی می‌رود. آن حضرت پرسید: ای شیطان! بار این الاغ‌ها چیست و به کجا می‌

روی؟ آن ملعون گفت: ای روح الله! بارشان مال‌التجاره است و برای فروش می‌برم. حضرت عیسی

علیه‌السلام فرمود: آیا همه کالاها از یک قماش هستند؟ شیطان گفت : خیر، بار هر کدام با دیگری

فرق می‌کند و هر کالایی بار خاصی دارد.

گونه‌گونه هست بار این خران                                             تو همه خر را به یک چوبی مران

حضرت عیسی علیه‌السلام به یکی از آنها اشاره کرد و پرسید: بار این الاغ چیست؟ شیطان گفت:

ظلم و جور و تعدی است. حضرت فرمود: خریدار آن کیست؟ شیطان گفت: پادشاهان ظالم و حاکمان

جور. حضرت پرسید: الاغ دوم بارش چیست؟ گفت: غرور و خودپسندی. فرمود: چه کسی خریدارش

است؟ گفت: کدخدا های آبادی‌ها و رؤسای دهات. حضرت عیسی علیه‌السلام پرسید: بر الاغ سوم

چه بار کرده ای؟ گرفت: حسد . فرمود: مشتری آن کیست؟ شیطان گفت: علمای درباری و مزدوران

آنها و نوکران اجانب. حضرت عیسی علیه‌السلام پرسید: بار الاغ چهارمی چیست؟ شیطان گفت:

بار آن خیانت است. حضرت فرمود: مشتری ان کیست؟ گفت: تاجران و کارگران و کارکنان تجار ؛

کسانی که تجار آنها را امین خود قرار داده و برای خرید و فروش به شهرهای دور و نزدیک می‌فرستند

ولی آنان به جای امانت‌داری خیانت می‌کنند. حضرت پرسید: الاغ پنجمی بارش چیست و خریدارانش

چه کسانی می‌باشند؟ شیطان گفت: بار آن نیرنگ است و خریداران بارش، زنان هستند.

 

 

(مواعظ العددیه/۱۶۷)

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.