دریافت کد حدیث تصادفی

عادت بدی که استعداد را کم می کند!

از بیانات نورانی حضرت امیرمؤمنان امام علی (علیه‌السلام) این است: «لا تَجْتَمع الفِطْنَهُ والْبِطْنَه»؛
یعنی فطانت و هوشمندی با پرخوری جمع نمی‏ شود و پُرخور هرگز خردمند نمی‏ شود، زیرا تمام تلاش و کوشش روح او این است که غذاها را هضم کند و دیگر فرصت اندیشیدن ندارد.
درست مثل اینکه شما یک انسان متخصص و دانشمند را به رفتگری در کوی و برزن بگمارید تا زباله‏ ها را جمع کند. اگر کسی می‏ تواند در کرسی یک استاد به تدریس بپردازد، چرا او را به رفتگری واداریم؟! روح انسان می‏ تواند یک استاد و مربی خوب باشد، حیف است که او را به رفتگری جسم بگماریم.
غذایی که می‏ خوریم، برای تبدیل به مواد جذبی و دفعی، به زمان نیاز دارد که روح، این کار را به واسطه بدن انجام می‏ دهد. روح انسان سلسله ای از قوای ادراکی و تحریکی را در اختیار دارد؛ قوای تحریکی روح هم، ابزار فیزیکی ‏ای چون معده، روده و قلب دارد. آنچه غذا را به صورت خون، عادلانه میان مو، ناخن، گوش، چشم، مژه و… تقسیم می‏کند، روح انسان است.
وجود مبارک امیرالمؤمنین امام علی(علیه ‌السلام) می‏ فرماید: «لاتَجتَمعُ عزیمهٌ و وَلیمهٌ».
بعضی انسان ها اهل سورچرانی هستند و دوست دارند، هر روز میهمان یک نفر باشند. انسان سورچران اهل عزم و اراده نیست.(نسیم اندیشه ج۱،ص۱۴۶)
غایت اعتدال در خوردن غذا و کم خوری غیر از تاثیر بر سلامت جسمی افراد، در سلامت روحی آنها نیز موثر است. در اینجا تاثیرات جسمی کم خوری را با عنوان “فواید ظاهری کم خوری” و تاثیرات روحی و معنوی آن را با عنوان “فواید باطنی کم خوری” برای شما بیان می کنیم. امیدواریم با توصیه به این رهنمودهای گرانقدر، همواره از جسمی سالم و روحی پُرنشاط برخوردار باشید. 
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.
بعضی انسان ها اهل سورچرانی هستند و دوست دارند، هر روز میهمان یک نفر باشند. انسان سورچران اهل عزم و اراده نیست
* پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هرکس که خداوند را بسیار تسبیح گوید و به بزرگی یاد کند و در عوض به مقدار کم بخورد و بیاشامد و بخوابد، فرشتگان مشتاق او می شوند. (تنبیه الخواطر، ج۲، ص۱۱۶) 
امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) در حکمت های منسوب به ایشان میفرمایند : زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه. (شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص۳۳۳، ح۸۲۴) 
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) در حکمت های منسوب به ایشان : عاقل را بایسته است که به هنگام شیرینی غذا، تلخی دارو را نیز به یاد داشته باشد.(شرح نهج البلاغه، ج۲۰ ،ص۲۷۲، ح ۱۴۹) 

فواید ظاهری کم خوری: 
الف ـ سلامت تن 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): مادر همه داروها، کم خوری است. (المواعظ العددیّه، ص ۲۱۳)
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): کم خوری، مانع بسیاری از بیماری های جسم می شود. (غررالحکم، ۶۷۶۸، عیون الحکم و المواعظ، ص ۳۷۰، ح ۶۲۴۸)
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): خوراک را کم کن تا بیماری ها را کم کنی. (غرر الحکم، ح۲۳۳۶)
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) فرمودند : هر کس خوراکش کم باشد، دردهایش نیز کم است. (غررالحکم، ح۸۴۰۹، عیون الحکم والمواع۱ ص۴۵۵،ح۸۲۲۰)
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) میفرمانید : : کم خوری، مایه گرامی داشتن بیشتر خویش است و سلامت را بیشتر استمرار می بخشد. (غررالحکم،ح ۶۸۱۹، عیون الحکم و المواع۱ص ۳۷۰،ح ۶۲۴۰) 
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمودند : مادر همه داروها، کم خوری است. 
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتش بیشتر می شود و اندیشه اش به سامان می رسد. (غررالحکم ، ح۸۸۰۳، عیون الحکم و المواعظ ، ص ۴۳۷ ،ح۷۵۵۹)
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): سلامت تن، از کمی غذا و کمی آب است. (تحف العقول، ص ۱۷۲، بشاره المصطفی، ص ۲۵ کلا هماعن کمیل بن زیاد، بحارالأنوار،ج۶۶، ص۴۲۵، ح۴۱)
امام رضا(علیه السلام): اگر مردم در خوردن به کم بسنده می داشتند، بدن هایشان سالم بود. (بحارالأنوار، ج۶۶، ص ۴۲۵، ح ۴۱)
امام رضا(علیه السلام) : بدن همانند زمین پاک و آماده برای زراعت است که اگر در آبادانی و آب دهی به آن مراقبت شود، به گونه ای که آب، نه بیشتر از نیاز به آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به خشکی گرفتار سازد، آبادانی اش استمرار می یابد و خرّمی اش بیشتر می گردد و کشت آن برکت می یابد؛ امّا اگر از آن غفلت شود، به تباهی می گراید و علف هرز در آن می روید. بدن چنین حکایتی دارد و تدبیر آن در خوراک و نوشیدنی، چنین است.[پس،] سامان و سلامت می یابد و عافیت در آن، ریشه می گسترد. بنگر که چه چیز با تو و با معده ات سازگار است و تن تو با چه چیز نیرو می گیرد و چه خوردنی و نوشیدنی ای برای بدنت سالم تر است، همان را برای خویش مقرّر بدار و خوراک خود گیر. (بحار الأنوار،ج۶۲، ص۳۱۰) 
امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام): هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتی اش بیشتر می شود و اندیشه اش به سامان می رسد.

ب ـ شادابی چهره 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم): برادرم عیسی، از شهری گذر کرد که در آن، مرد و زنی به یکدیگر فریاد می کشیدند. پرسید:«شما را چه شده است؟»
مرد گفت: ای پیامبر خدا! این، زن من است و او را مشکلی نیست. زنی درستکار است؛ امّا دوست دارم از او جدا شوم. 
عیسی گفت: «به هر حال، به من بگو که علت این کارت چیست؟» 
مرد گفت: بی آن که کهنسال باشد، چهره اش بی طراوت است. 
گفت: ای زن! آیا دوست داری دیگر بار، چهره ات پرطراوت شود؟»
زن گفت: آری. 
به او گفت: «چون غذا می خوری، از سیر شدن حذر کن؛ زیرا اگر غذا بر سینه سنگینی کند و از اندازه افزون شود، طراوت چهره از میان می رود». 
آن زن، چنان کرد و دیگر بار، چهره اش طراوت یافت. (بحارالأنوار، ج۱۴، ص۳۲۰، ح۲۶)

ج ـ طول عمر
لقمان(علیه السلام): اگر خوراک انسان اندک باشد، زیاد زنده می ماند. (المواعظ العددیّه، ۷۱) 

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.