دریافت کد حدیث تصادفی

ماجرای داوری امام باقر(علیه السلام) بین دو کبوتر

ماجرای داوری امام باقر(علیه السلام) بین دو کبوتر

محمد بن مسلم یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل می کند: روزى خدمت امام باقر علیه السلام بودم که یک جفت قمرى آمدند و روى دیوار نشسته طبق مرسوم خود بانگ می کردند، و امام باقر علیه السلام ساعتى به آنها پاسخ می گفت، سپس آماده پریدن گشتند، و چون روى دیوار دیگرى پریدند، قمرى نر یک ساعت بر قمرى ماده بانگ مىیکرد، سپس آماده پریدن شدند،
من عرض کردم: قربانت گردم، داستان این پرندگان چه بود؟
فرمود: اى پسر مسلم هر پرنده و چارپا و جاندارى را که خدا آفریده است نسبت بما شنواتر و فرمانبردارتر از انسان است، این قمرى بماده خود بدگمان شده و او سوگند یاد کرده بود که نکرده است و گفته بود به داورى محمد بن على (علیه السلام)راضى هستى؟
پس هر دو بداورى من راضى گشته و من بقمرى نر گفتم: که نسبت به ماده خود ستم کرده ‏اى او تصدیقش کرد.

اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏۲، ۳۷۵

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.