دریافت کد حدیث تصادفی

موعظه از ایه الله اراکی ره

نجاری خدمت آیت الله اراکی رسید و تقاضای موعظه کرد. 

* آقا فرمودند:« چه کاره ای؟» گفت:«نجارم»
 

* فرمودند:«برای دلت هم درب ساخته ای؟ اگر برای دلت درب نساختی، یک درب برای دلت بساز که غیر خدا به دلت راه پیدا نکند.» ما پیرمردها دیگر دلی برایمان نمانده، خوش به حال شما جوان ها! شما الان میتوانید برای دلتان درب بسازید، درب آهنی بسازید که کسی نتواند وارد دل شما شود.

* کسانی که سنشان بالا رفته، دیگر زمین دلشان خراب است، البته نه کسانی که خوب هستند و هدایت شدند، آنهایی که هدایت نشدند و شیطان پیشانی آنها را بوسیده است. 

چون در روایت است آنهایی که چهل سال عمر کرده اند ولی با خدا ارتباطی برقرار نکرده اند، شیطان پیشانی شان را میبوسد و میگوید:« تو دیگر هدایت نمیشوی»
تا چهل سال امید است که انسان آدم شود، 
اگر چهل سال بگذرد هرچه به او بگویند مثل این است که به دیوار گفته اند و اثری ندارد. 
تا جوان هستید نگذارید دلتان خراب شود. .

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.