حجت الاسلام غروی

خاطره ای از بزرگان

  • نوشته شده در ۰۲ مرداد ۱۳۹۲
  • در
شخصی به محضر آیت الله حاج شیخ محمد علی اراکی (رحمه) رفت و از آقا تقاضای موعظه کرد ، آیت الله از شغل تقاضا کننده سئوال کرد و در جواب عرض کرد : من نجار هستم. آقا فرمودند : یک دریچه برای قلبت بساز که هیچ کس به این قلب راه پیدا نکند غیر از خدا.
مقیدان نام تو از ذکر غیر خاموشند         بخاطری که تویی دیگران فراموشند