حجت الاسلام غروی

تصویری

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1399 استاد سید علی غروی

تفسیر سوره ابراهیم

ادامه مطلب

جلسه یازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1399- 1441 تفسیر سوره ابراهیم استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه دهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 حجت الاسلام سید علی غروی

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها

ادامه مطلب

جلسه نهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 12 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هشتم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 و 11 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هفتم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه ششم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه پنجم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه چهارم از سلسله جلسات ماه رمضان1441 استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه سوم از سلسله جلسات ماه رمضان1441 استاد سید علی غروی

ادامه مطلب