حجت الاسلام غروی

سخنرانی مجازی

جلسه نهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 12 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هشتم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 و 11 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هفتم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه چهارم از سلسله جلسات ماه رمضان۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه سوم از سلسله جلسات ماه رمضان۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب
سیدعلی غروی

جلسه دوم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

سخنرانی مجازی شبهای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

به مناسبت فرارسیدن #ماه_رمضان🌙مجالس سخنرانی استاد در هر شب ماه مبارک ساعت ۲۲/۳۰با موضوع تفسیر سوره ابراهیم (ع) و تبیین برخی مسائل اجتماعیبه صورت مجازی بر گذار میشودشما دوستان همراه…

ادامه مطلب