حجت الاسلام غروی

سخنرانی مذهبی

جلسه نهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 12 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هشتم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 و 11 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هفتم از سلسله جلسات ماه رمضان 1441 استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب