حجت الاسلام غروی

سخنرانی

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۳۹۹ استاد سید علی غروی

تفسیر سوره ابراهیم

ادامه مطلب

جلسه دهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ حجت الاسلام سید علی غروی

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها

ادامه مطلب

جلسه نهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 12 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هشتم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 و 11 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه هفتم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

تفسیر ایه 10 سوره ابراهیم علیه السلام

ادامه مطلب

جلسه سوم از سلسله جلسات ماه رمضان۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب