حجت الاسلام غروی

سید علی غروی

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۳۹۹ استاد سید علی غروی

تفسیر سوره ابراهیم

ادامه مطلب

جلسه دهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۴۴۱ حجت الاسلام سید علی غروی

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها

ادامه مطلب

جلسه چهارم از سلسله جلسات ماه رمضان۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب

جلسه سوم از سلسله جلسات ماه رمضان۱۴۴۱ استاد سید علی غروی

ادامه مطلب