حجت الاسلام غروی

هیئت مجازی

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان 1399 استاد سید علی غروی

تفسیر سوره ابراهیم

ادامه مطلب