حجت الاسلام غروی

هیئت مجازی

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات ماه رمضان ۱۳۹۹ استاد سید علی غروی

تفسیر سوره ابراهیم

ادامه مطلب